اتوماسیون صنعتیکتاب

مرجع کاربردی شبکه Modbus

Modbus Network

شبکه صنعتی Modbus

شبکه صنعتی modbus
شبکه صنعتی modbus

این کتاب بطور خاص به شبکه Modbus RTU/ASCII  می پردازد ولی Modbus TCP  را در بر نمی گیرد.

پیش نیاز مطالعه این کتاب ، کتاب PLC S7  سطح پیشرفته است.

ابتدا بسترهای فیزیکی مدباس تشریح شده سپس بطور خاص روش پیکر بندی و برنامه نویسی برای کارت های مدباس زیمنس  پرداخته می شود.

در ادامه نکات تبادل دیتا بین سیستم کنترل زیمنس و سایر سیستم ها نظیر ABB , HIMA , Yokogawa  مورد بررسی قرار می گیرند.

عنوان کتاب مرجع کاربردی شبکه Modbus
مولف محمدرضا ماهر – حمیدرضا رفیعیان
ناشر نگارنده دانش
سال انتشار ۱۳۹۱

دانلود فهرست و خلاصه مطالب

نمایش بیشتر