اتوماسیون صنعتیاخبار و تازه هامانیتورینگ

سیستم اسکادا و تجهیزات RTU

SCADA

Monitoring
Monitoring

سیستم اسکادا و تجهیزات RTU

با سخت افزار بومی و نرم افزار بومی

تجهیزات سامانه مانیتورینگ آنلاین وضعیت پارامترهای تولید در شرکت ماد الکترونیک توسط کارشناسان داخلی طراحی و ساخته شده و در برخی صنایع نیز در حال کار است.
نام تجاری این سیستم داشبورد می باشد.

نمایش بیشتر