اتوماسیون صنعتیکتاب

تکنولوژی فیلدباس و کاربرد های آن

Fielbus

تکنولوژی فیلدباس

تکنولوژی فیدباس
تکنولوژی فیدباس

در این کتاب شبکه هایی که در اتوماسیون صنعتی در سطح فیلد نصب می شوند مورد بررسی قرار گرفته اند.

ولی بیش از همه ویژگی های شبکه Foundation Fielbus H1  مورد بحث قرار گرفته است

و نکات نصب و پیکر بندی و راه اندازی آن تشریح شده است.

عنوان کتاب تکنولوژی فیلدباس  و کاربرد های آن
مولف محمدرضا ماهر – احمد حیدریان
ناشر قدیس
سال انتشار ۱۳۸۸

دانلود فهرست و خلاصه مطالب

نمایش بیشتر