اتوماسیون صنعتیاخبار و تازه ها

ضرورت تاسیس نظام مهندسی اتوماسیون صنعتی

آقای مهندس شهرام یزدانی  (از متخصصان اتوماسیون صنعت نفت کشور) مقاله ای را در روزنامه وطن امروز  منتشر کردند که به ضرورت تاسیس نظام مهندسی اتوماسیون صنعتی پرداخته است. با صدای بلند باید به ایشان گفت: دستمریزاد  ” جانا سخن از زبان ما می گویی“.

سالهاست که ضعف و کمبود ناشی از فقدان یک نظام منسجم برای اتوماسیون کشور را بخوبی حس کرده ایم . افراد و شرکت های فاقد صلاحیت یا با اندک دانش اتوماسیون     در حوزه های طراحی ، اجرا ، مشاوره ، آموزش اتوماسیون صنعتی  مدعی شده اند و هیچ مرجعی برای ارزیابی سطح آنها وجود ندارد .

با آرزوی موفقیت برای آقای مهندس یزدانی  امیدواریم این مهم   برای مسئولین کشور به عنوان یک ضرورت قلمداد شود و گامی در جهت تاسیس آن بردارند.

رفرنس : روزنامه وطن امروز امرور ۹ مهر ماه ۱۴۰۱

https://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/3591/1/253633

نمایش بیشتر