اخبار و تازه ها

برق ماهر و آکادمی ماهر، هیچ ارتباطی با مهندس ماهر ندارد

آنچه در فضای مجازی و اینترنت  با عنوان برق ماهر Barghmaher    و آکادمی ماهر تبلیغ می شود هیچ ارتباطی با مهندس محمدرضا ماهر ندارد. این وب سایت تنها مرجع رسمی مهندس ماهر است .

نمایش بیشتر