اخبار و تازه ها

استاندارد آموزش امنیت اتوماسیون صنعتی توسط سازمان فنی حرفه ای ارائه شد

استاندارد آموزش شایستگی ” امن سازی  و مقاوم سازی سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی ”  توسط فنی حرفه ای ارائه شد.

پیش نویس این استاندارد توسط آقایان مهندس محمدرضا ماهر و مهندس منوچهر مومنی و مهندس محمد فتاحی تهیه  سپس توسط کارسناسان فنی حرفه ای ویرایش و تدوین گردید .

در این استاندارد ۲۷۲ ساعت آموزش در نظرگرفته شده که ۸۸ ساعت تئوری و ۱۸۴ ساعت عملی است.

مراکزی که این آموزش را ارائه می دهند بایستی مجهز به تجهیزات اتوماسیون صنعتی و تجهیزات امن سازی و مقاوم سازی این سیستم ها باشند.

این استاندارد از لینک زیر قابل دانلود است:

http://rpc.irantvto.ir/home/dn-std/9660

نمایش بیشتر