PLCاتوماسیون صنعتیاخبار و تازه هادوره های آموزشی

برگزاری دوره PID control با PLC زیمنس

برگزاری دوره PID control با PLC زیمنس

PlcSiemens
PlcSiemens

برگزاری دوره PID control با PLC زیمنس در موسسه فناوران مهاجر  توسط مهندس ماهر
این دوره در شهریور ۹۷  برای متقاضیان آزاد برگزار گردید

شماره تماس فناوران مهاجر
۰۳۱۳۲۳۵۲۳۷۲

نمایش بیشتر