اخبار و تازه هادوره های آموزشی

برگزاری دوره PCS7 پیشرفته توسط مهندس ماهر

pcs7

دوره پیشرفته PCS7 توسط مهندس ماهر

دوره های پیشرفته plcمهندس ماهر
دوره های پیشرفته plc مهندس ماهر

این دوره آموزشی در موسسه رعدیران اصفهان مهر ماه ۹۷ بر گزار گردید . شرکت کنندگان آزاد و برخی از کارشناسان صنایع در این کلاس شرکت داشتند

شماره تماس شرکت رعدیران
۰۳۱۳۶۶۲۵۵۴۵

نمایش بیشتر