اخبار و تازه ها

بومی سازی RTU برای اسکادا توسط شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق

RTU  های بومی توسط شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق  موسوم به PKS تولید شده است   . این RTU  ها به صنایع مختلف از جمله نیروگاه ها عرضه شده و مدتی است در حال استفاده است و ظاهرا رضایت کارفرما را به دنبال داشته است.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت این شرکت به آدرس زیر مراجعه فرمایید

www.pks-co.com

 

نمایش بیشتر