اخبار و تازه ها

بومی سازی سیستم تنظیم الکترودهای کوره های قوس الکتریک

شرکت رامان فکر سپاهان   موفق شد سیستم Electorode Regulation   مربوط به کوره های EAF  که در صنایع فولادسازی بکار می رود  و کنترل حرکت الکترودها را مدیریت می کند  بومی سازی کند.

این سیستم که به  Optireg  نام گذاری شده  نسبت به نمونه های خارجی مانند Arcos  از امکانات بیشتری برخوردار است.

برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ OptiReg Cataloge را دانلود کنید.

 

نمایش بیشتر