اخبار و تازه ها

برگزاری دوره TIA Portal-1 توسط مهندس ماهر در اهواز

دروه TIA Portal  مقدماتی  در خانه مهندسان جوان اهواز توسط مهندس ماهر برگزار شد – دی ماه ۹۷

در این دوره متقاضیان آزاد و شرکت ها حضور داشتند . کلیه مباحث بصورت عملی آموزش داده شد.

 

نمایش بیشتر