اخبار و تازه ها

برگزاری دوره PLC پیشرفته در موسسه مهاجر آذر ۹۷

در آذر ماه ۹۷ دوره PLC S7  پیشرفته  توسط مهندس ماهر برای متقاضیان آزاد در موسسه مهاجر برگزار گردید.

در این دوره نکات تخصصی کار با PLC  های S7-400  و S7-300  بصورت عملی آموزش داده شد.

نمایش بیشتر