اخبار و تازه هادوره های آموزشی

برگزاری دوره افزونگی نرم افزاری در اهواز

دوره SWR  یا Software Redundancy   در اهواز  برگزار شد . در این دوره شرکت کنندگان بصورت عملی با نحوه پیاده سازی افزونگی نرم افزاری  با دو سیستم S7-300 آموزش دیدند و با نقاط ضعف آن   نسبت به افزونگی سخت افزاری HWR    آشنا شدند.

نمایش بیشتر