اخبار و تازه ها

انتشار کتاب امنیت سایبری سامانه های کنترل صنعتی

این کتاب توسط آقای مهندس محمد عبدالتاجدینی تالیف  و  در مرداد ۹۷ توسط نشر ایده نگار منتشر گردیده است.

شماره تلفن های نشر ایده نگار: ۸۸۵۳۵۸۲۰ (۰۲۱) – ۸۸۵۳۵۸۲۱ (۰۲۱)

نمایش بیشتر