اتوماسیون صنعتیکتاب

کاملترین مرجع کاربردی شبکه Profibus – جلد دوم

Profibus Industrial Network

شبکه profibus پروفی باس

 

شبکه صنعتی profibus
شبکه صنعتی profibus

پیش نیاز استفاده از این مطالعه جلد اول کتاب پروفی باس است.

در این کتاب به موضوعات تخصصی تر پروفی باس پرداخته می شود. روش ارتباط درایو با پروفی باس و برنامه نویسی آن،روش کار با کارت های شبکه پروفی باس،تبادل دیتا بین PLC  ها با پروفی باس و نکات کار با Profibus-PA  که به عنوان فیلدباس است تشریح شده است.

عنوان کتاب کاملترین مرجع کاربردی شبکه Profibus   – جلد دوم
مولف سعید اسفندیارپور – محمدرضا ماهر
ناشر نگارنده دانش
سال انتشار ۱۳۹۱

دانلود فهرست و خلاصه مطالب

نمایش بیشتر