سمینارهای مهندس ماهر

دانلود منوآل و اسلاید های آموزشی

در این قسمت منوآل و اسلایدهایی که به صورت تخصصی مربوط به حوزه اتوماسیون صنعتی هستند را می توانید از لینک مربوطه دانلود کنید.

دانلود سمینار ۹۶ دانلود
اسلایدهای سمینار بخش اول دانلود
اسلایدهای سمینار بخش دوم دانلود
اسلایدهای آموزشی مهندس ماهر در دوره اصول طراحی و انتخاب سیستم اتوماسیون دانلود
اسلایدهای سمینار ۹۳ دانلود
تزریق داینامیک گرافیت در کوره قوس الکتریکی با استفاده از منطق فازی دانلود
نمایش بیشتر